Greetings From Hilversum
Exhibition view at Hilversum Museum, 2013

Commissioned by the Hilversum Museum, I was asked to make new work based on the photographic archive of the museum. As 20% of the archive exists of old postcards, I decided to make a selection of the 10 most represented places of Hilversum throughout the years. Of those 10 spots I made a new set of postcards, based on unique postcards from the past that show the same places.
10 images, printed on 3000 postcards with Dutch text, exhibited with 10 framed original postcards, 2013.Het raadhuis
De eerste plannen om het oude raadhuis te vervangen dateren van 1903. Na 10 ontwerpen op diverse locaties is het raadhuis van architect W.M. Dudok uiteindelijk voltooid in 1931. Het landgoed en de villa ‘Den witten Hull’ moest hiervoor wijken.

Kerkbrink met voormalig raadhuis
In het pand waar nu het Hilversum Museum zit, was vroeger het raadhuis van Hilversum gevestigd. Na het gereedkomen van het nieuwe raadhuis verloor het in 1931 zijn functie. Het pand rechts was van 1866-1870 het postkantoor.

Oude Haven
De Gooise vaart werd in 1876 doorgetrokken tot aan de Havenstraat: dicht tegen het centrum aan met ruimte voor opslag. De haven was voor de ontwikkeling van Hilversum van groter belang dan het wegennetwerk.

De Kei van Hilversum
In de middeleeuwen fungeerde de kei als grenssteen tussen Hilversum en Laren. De kei werd in 1821 herontdekt op de Westerheide bij de aanleg van een fietspad. Het werd na enkele mislukte pogingen met veel feestelijkheden naar het centrum gebracht.

Brug in het Spanderswoud
Het Spanderswoud is circa 200 ha groot en is aangelegd in het midden van de 19e eeuw omdat de grond niet geschikt was voor landbouw. Het is sinds 1981 een ‘natuurlijk bos’: delen zijn niet meer toegankelijk, dood hout blijft liggen.

Villa Corvin
Villa Corvin lag aan de Bergweg, gebouwd in 1893 door de vermaarde architect Abraham Salm en geheel ontworpen in de stijl van de Italiaanse renaissance. De villa was uniek in Nederland, en een van de parels van Hilversum. Ondanks hevige protesten werd de villa in 1987 afgebroken.

Stationsplein
Het eerste station van Hilversum dateert uit 1874 en had 2 spoorlijnen. Bij de invoering van elektrische treinen werd in 1946 een grote spoorbrug aangelegd. In 1990 is het station gesloopt en vervangen door het huidige station met kantoren.

Emmastraat met R.K. St. Vituskerk
De Emmastraat is altijd al een van de belangrijke uitvalswegen geweest. Aan de centrumzijde is direct zicht op de R.K. St. Vituskerk van architect P.J.H. Cuypers. De kerk is gebouwd in 1892 en was lange tijd een van de kenmerkendste bouwwerken.

Kerkstraat
Op het pleintje van de Kerstraat staat sinds 1961 de C&A, ontworpen door architect W.M. Dudok. Daarvoor bevond zich hier het statige nieuwe postkantoor, gebouwd in 1904 op de plek van de boerderij van familie Kool.

Heideheuvel
Heideheuvel is in 1880 gebouwd in opdracht van Vereniging Het Witte Kruis, als herstellingsoord voor meisjes en vrouwen. Vanaf 1950 was het een astmabehandelcentrum voor kinderen. Nu is de Media Academie er gevestigd, en onderdeel van het Mediapark.Back to the top